Ako neplatiť daňovú licenciu?

Daňová licencia je tzv. minimálna daň stanovená zákonom, ktorú bude musieť zaplatiť podnikateľ aj napriek tomu, že sa ocitne v strate alebo nevykonáva žiadnu činnosť. Ak daň z príjmu spoločnosti bude nad úrovňou daňovej licencie, spoločnosť zaplatí iba daň z príjmu, ktorá jej výjde (daňovú licenciu teda neplatí). Od platenia daňovej licencie sú v prvom roku oslobodené aj novovzniknuté spoločnosti. Nižšie uvádzame možnosti, ako sa môže neaktívna spoločnosť daňovej licencii vyhnúť úplne, resp. si daňovú licenciu optimalizovať.

 

Výška daňovej licencie:

neplatiteľ DPH s obratom do 500-tisíc eur - 480 eur

platiteľ DPH s obratom do 500-tisíc eur - 960 eur

s obratom vyšším ako 500-tisíc eur - 2 880 eur

 

1. Likvidácia spoločnosti

V prípade neaktívnej spoločnosti môže byť riešením vstup do likvidácie. Odo dňa vstupu do likvidácie spoločnosť prestáva platiť daňovú licenciu, preto je v prípade neaktívnych spoločností vhodné vstúpiť do likvidácie čo najskôr. Spoločnosť môže byť v likvidácii aj dlhší čas, takže ak by ste sa neskôr rozhodli v podnikaní pokračovať, môžete ešte likvidáciu zrušiť a pokračovať v podnikaní. Ak chcete s podnikaním definitívne skončiť, po ukončení likvidácie sa vykoná aj výmaz z Obchodného registra. Celý proces od vstupu do likvidácie po výmaz s.r.o. z Obchodného registra trvá minimálne 3-6 mesiacov.

 

CENY:

Vstup do likvidácie vás vyjde lacnejšie ako zaplatenie daňovej licencie. Vstup do likvidácie vám vieme pripraviť do 24 hodín iba za 149 eur.

 

2. Zlúčenie alebo splynutie (zrušenie spoločnosti bez likvidácie)

Vhodné v prípade, ak máte aspoň dve spoločnosti, ktoré by ste mohli spojiť do jednej. Zlúčenie alebo splynutie s.r.o. (spoločne označované aj ako "fúzia") predstavujú spôsoby dobrovoľného zrušenia spoločnosti bez nutnosti likvidácie. Podmienkou je to, že zanikajúca spoločnosť bude mať právneho nástupcu, inú už jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť, ktorá po zlúčení nebude mať viac záväzkov ako majetku.

 

Ak máte viacero vlastných eseročiek, môžete svoju neaktívnu spoločnosť zlúčiť (spojiť) s vašou inou spoločnosťou, ktorá sa stane jej právnym nástupcom. V tomto prípade vaša neaktívna spoločnosť zanikne bez nutnosti vykonať likvidáciu. V porovnaní s likvidáciou ide o niečo rýchlejší proces, avšak je mierne komplikovanejší. Časový odhad na celý proces je približne 70 dní (už po zohľadnení nových povinností po novele Obchodného zákonníka prijatej v roku 2017). Viac si môžete prečítať tu: zlúčenie, splynutie a rozdelenie s.r.o.

 

CENY:

od 390 eur (cena vrátane súdneho poplatku pre OR)

 

3. Predaj spoločnosti

Ak je vaša spoločnosť niečim zaujímavá (napr. je platiteľom DPH, má čistú obchodnú históriu a pod.) môžete uvažovať o jej odpredaji. V praxi to znamená, že sa váš obchodný podiel prevdie na nového nadobúdateľa, vy budete odvolaný z funkcie konateľa, a tak platenie daňovej licenice už viac nebude vašou zodpovednosťou. Jedným z predpokladov tohto procesu je to, že vy ako súčasný majiteľ obchodného podielu a rovnako tak aj nový majiteľ obchodného podielu, nemáte daňové nedoplatky. K tomuto procesu si už len musíte nájsť vhodného kupujúceho, ktorý bude ochotný vašu spoločnosť odkúpiť.

 

CENY:

Samotný prepis spoločnosti na Obchodnom registri spolu s nevyhnutnou dokumentáciou vám vieme pripraviť od 149 eur (cena je už vrátane súdneho poplatku). Viac si pozrite v našej sekcii zmeny v s.r.o.