Ako neplatiť daňovú licenciu v roku 2024?

Daňová licencia bola nanovo zavedená s účinnosťou od 1. januára 2024 a predstavuje minimálnu daň právnickej osoby stanovená zákonom o dani z príjmu, ktorú bude musieť zaplatiť právnická osoba aj napriek tomu, že sa ocitne v strate alebo nevykonáva žiadnu činnosť.

Ak daň z príjmu spoločnosti bude nad úrovňou daňovej licencie, spoločnosť zaplatí iba daň z príjmu, ktorá jej výjde (daňovú licenciu teda neplatí). Od platenia daňovej licencie sú v prvom roku oslobodené aj novovzniknuté spoločnosti. Nižšie uvádzame možnosti, ako sa môže neaktívna spoločnosť vyhnúť daňovej licencii v roku 2024. Viac o daňovej licencií si prečítajte v inom článku TU.

 

Výška minimálnej dane (daňovej licencie) v roku 2024:

- právnická osoba s výnosmi do 50 000 eur - minimálna daň 340 eur

- právnická osoba s výnosmi prevyšujúcimi 50.000 eur a zároveň neprevyšujúce sumu 250.000 eur - minimálna daň 960 eur

- právnická osoba s výnosmi prevyšujúcimi 250.000 eur a zároveň neprevyšujúce sumu 500.000 eur - minimálna daň 1.920 eur

- právnická osoba s výnosmi prevyšujúcimi 500.000 eur - minimálna daň 3.840 eur

 

1. Likvidácia spoločnosti

V prípade neaktívnej spoločnosti môže byť riešením vstup do likvidácie. Právnická osoba, ktorá vstúpi do likvidácie v roku 2024 nebude platiť daňovú licenciu a to ani za zdaňovacie obdobie predchádzajúce vstupu do likvidácie, preto je v prípade neaktívnych spoločností vhodné vstúpiť do likvidácie čo najskôr. Celý proces od vstupu do likvidácie po výmaz s.r.o. z Obchodného registra trvá minimálne 6-9 mesiacov.

 

CENY:

Vstup do likvidácie vás vyjde lacnejšie ako zaplatenie daňovej licencie. Vstup do likvidácie vám vieme pripraviť do 24 hodín iba za 129 eur + DPH.

 

2. Predaj spoločnosti

Ak je vaša spoločnosť niečim zaujímavá (napr. je platiteľom DPH, má čistú obchodnú históriu a pod.) môžete uvažovať o jej odpredaji. V praxi to znamená, že sa váš obchodný podiel prevdie na nového nadobúdateľa, vy budete odvolaný z funkcie konateľa, a tak platenie daňovej licenice už viac nebude vašou zodpovednosťou.

Predpokladom úspešného predaja spoločnosti je, že si nájdete seriózneho kupujúceho, ktorý nebude vedený v registri poverení na vykonanie exekúcie. V tomto registri nemôžete byť vedený ani Vy ako prevádzajúci obchodného podielu.

 

CENY:

Zmeny v s.r.o. (zmena spoločníka a konateľa) od 159 eur, vrátane súdneho poplatku. Viac si pozrite v našej sekcii zmeny v s.r.o.