Štát aktivoval elektronické schránky pre všetky firmy od 1.7.2017

Od soboty 1.7.2017 štát automaticky aktivoval elektronické schránky na webe slovensko.sk (tzv. e-schránky) pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Stalo sa tak aj napriek predošlým viacerým odkladom tejto povinnosti. 

 

Čo je to elektronická schránka (e-schránka)

Elektronická schránka je niečo ako klasická poštová schránka v elektronickej podobe zriadená podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorú štát povinne aktivoval od 1.7.2017 všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri (napr. s.ro., a.s. a iné) za účelom doručovania úradných písomností. Prihlásiť sa do e-schránky je možné cez web slovensko.sk. Po aktivácii e-schránky budú postupne úrady zasielať písomnosti iba elektronicky, čím sa vylúči akékoľvek poštové zasielanie. Od 1.7.2017 sa písomnosti ako napríkad rozsudok, platobný rozkaz a iné zasielajú firmám iba elektronicky do e-schánky. Pre doručovanie správ do e-schránky platí tzv. fikcia doručovania, čo znamená, že ak by ste si správu v stanovenej lehote neprečítali, nastane fikcia doručenia správy so všetkými právnymi dôsledkami (napríklad plynutie lehoty a pod.). 

 

Nové právnické osoby (napr. s.r.o.) majú čas 10 dní od zápisu do OR

Pre nové firmy, ktoré vzniknú po 20. júni 2017, nebude elektronická schránka aktivovaná okamžite po vzniku spoločnosti. Všetky nové spoločnosti budú mať čas 10 dní od zápisu do obchodného registra, kým štát automaticky aktivuje elektronickú schránku, resp. e-schránka sa môže aktivovať aj skôr a to dňom prvého prihlásenia sa do schránky.

 

Postup, ako sa konateľ s.r.o. prihlási do e-schánky

Prihlásiť sa do e-schránky je možné cez portál slovensko.sk. Pre prihlásenie sa do e-schránky budete potrebovať:

  1. elektronický občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta)
  2. aktivovaný Bezpečnostný Osobný Kód na občianskom preukaze (tzv. BOK kód=niečo ako pin kód služiaci na overenie totožnosti)
  3. inštalácia potrebného softwéru do vášho počítača (potrebný softvér sa dá bezplatne stiahnúť na portáli slovensko.sk v sekcii na stiahnutie)

Podrobný postup na prihlásenie sa do e-schránky nájdete tu: Videonávody a postup ako sa konateľ s.r.o. prihlási do e-Schránky na slovensko.sk

 

 
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.