Zrušenie daňovej licencie od roku 2018

Daňové licencie sa rušia počnúc od 1. januára 2018. Zrušenie daňovej licencie bolo schválené parlamentom v novembri 2016. Poslednýkrát budú podnikatelia platiť daňovú licenciu v roku 2018 za zdaňovacie obdobie roku 2017. Výnimkou sú novozaložené spoločnosti, ktoré neplatia daňovú licenciu už dnes. 

Novozaložené s.r.o. neplatia daňovú licenciu už teraz

Od zavedenia daňových licencii až do dnes platí výnimka, podľa ktorej spoločnosť za zdaňovacie obdobie roka, v ktorom vznikla, neplatí daňovú licenciu. S ohľadom na túto výnimku a aj zrušenie daňovej licencie od roku 2018 to znamená, že s.r.o. so vznikom v priebehu roka 2017 neplatí vôbec daňovú licenciu. Založenie s.r.o v roku 2017 sa týmto výrazne zatraktívňuje. 

Ďalšie pozitívne zmeny pre s.r.o. platné už v roku 2017

Súčasťou novely zákona o dani z príjmov je aj zníženie sadzby dane pre právnické osoby z 22% na 21%. Zníženie sadzby dane môže zvýšiť záujem o založenie s.r.o. najmä pre lepšie zarábajúcich živnostníkov, ktorým boli zvýšené odvody a sú aktuálne zdaňovaní sadzbou dane z príjmu vo výške 25%. 

Ako neplatiť daňovú licenciu už teraz

Aj keď dochádza k zrušeniu daňovej licencie až od januára 2018, už teraz existujú spôsoby, ako legálne neplatiť daňovú licenciu. Základnou možnosťou je likvidácia sro, prípadne iné spôsoby zrušenia spoločností, napríklad zlúčenie sro s inou spoločnosťou. Viac si prečítajte v článku: Ako neplatiť daňovú licenciu

 

 

Chcete založiť novú s.r.o. alebo zlikvidovať starú s.r.o.? Pomôžeme vám!

  

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.