Založenie s.r.o. - poplatky v roku 2024

V tomto článku sa dočítate všetko o poplatkch pri založení spoločnosti s ručeným obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Výška poplatkov je ustanovená predovšetkým v zákone č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Od apríla 2024 dochádza k zvýšeniu poplatkov štátu spojených so založením s.r.o. alebo vydaním živností.

Informácia o zmene výšky poplatkov pre štát od apríla 2024

Tento článok bol aktualizovaný a odráža už zmeny platné od 1.4.2024, ktorými dochádza k zvýšeniu poplatkov pre štát (súdne poplatky a správne poplatky). Viac informácií o zmene poplatkov pre štát nájdete TU.

Poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným má určené svoje predmety podnikania. Najčastejšie ide o živnosti, ku ktorým je potrebné mať vydané živnostenské oprávnenia. Od apríla 2024 sa zvýšili poplatky pre štát (správne poplatky) za vydanie živností. Za každú voľnú živnosť zaplatíte po novom 7 eur (predtým to bolo 5 eur) a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 22 eur (predtým to bolo 15 eur).

Pri ohlasovaní živnosti je možné ušetriť nemalé peniaze vďaka elektronickému ohláseniu živnosti. Pri elektronickom podaní neplatíte žiadne poplatky za voľné živnosti a poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť sa zníži na polovicu (po novom 11 eur). To platí len v prípade, ak sa celé ohlásenie živností podá elektronicky a podpíše zaručeným elektronickým podpisom. Napríklad pri online založení cez SroOnline.sk neplatíte za vydanie voľných živností žiadne poplatky.

Súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra

V prípade súdnych poplatkov je potrebné zaplatiť súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra, ktorý je od apríla 2024 v novej výške 220 eur (do 31.3.2024 bol súdny poplatok 150 eur). 

Nižší poplatok za zápis do obchodného registra je možné docieliť podaním návrhu na zápis prostredníctvom externého registrátora. V tomto prípade bude poplatok za zápis len 180 eur. Založte s.r.o. online cez portál SroOnline.sk s nižším poplatkom - poplatok bude namiesto 220 eur len 180 eur.

Notárske poplatky

Pri založení s.r.o. je nutné podpisy na určitých dokumentoch úradne overiť u notára alebo na matrike. Overenie podpisu sa vyžaduje na zakladateľskej listine (spoločenskej zmluve), plnomocenstve pre osobu, ktorá vybavuje zápis (ak si zápis nevybavuje zakladateľ sám) a súhlase vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla. Poplatok za overenie jedného podpisu je nižší na matrike ako na notárskom úrade. Overenie 1 podpisu na matrike stojí 2 eurá za každý podpis, overenie 1 podpisu u notára v roku 2024 stojí 4,80 eur s DPH. Významnejšiu úsporu na poplatkoch za overenie podpisu je možné dosiahnuť, ak sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra vykoná elektronicky, napr. prostredníctvom online založenia cez SroOnline.sk, pretože pri elektronickom konaní postačuje menej úradne overených dokumentov.

AKO SA DÁ NA ZALOŽENÍ S.R.O. UŠETRIŤ?

Na založení s.r.o. je možné ušetriť, ak sa rozhodnete pre založenie online, napríklad prostredníctvom portálu SroOnline.sk. 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

 

 

  

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.