Súdna mapa – zmena registrového súdu

Aj vám prišla do elektronickej schránky firmy správa s názvom: Súdna mapa - zmena registrového súdu? Neobávajte sa, ide len o informáciu, že v dôsledku novely zákona došlo k zmene súdnej mapy a niektoré registrové súdy sa zjednodušene povedané premenovali, resp. došlo k prerozdeleniu súdnej agendy. Zo strany podnikateľa sú však potrebné úpravy na obchodných dokumentoch.

O čo ide?

V rámci novely súdnej mapy, ktorá bola prijatá zákonom č. 150/2022 Z. z. dochádza s účinnosťou od 1.6.2023 okrem iného k zmene niektorých súdov, ktoré vedú obchodný register. V prípade, ak dôjde v dôsledku spomínanej novely k zmene registrového súdu, číslo zápisu zapísanej osoby v obchodnom registri sa však nemení, mení sa len označenie registrového súdu.

Pre obvod Krajského súdu v Bratislave bude obchodný register viesť od 1.6.2023 Mestský súd Bratislava III, pričom do 31.5.2023 ho viedol Okresný súd Bratislava I. Pre obvod Krajského súdu v Košiciach bude po novom viesť obchodný register Mestský súd Košice, doteraz ho viedol Okresný súd Košice I. Ostatné registrové súdy sa nemenili.

Kde treba upraviť údaj o zmene registrového súdu?

Každá obchodná spoločnosť má povinnosť uvádzať na svojich obchodných dokumentoch (napr. faktúra, objednávka, zmluva a pod.) aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu. Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka. Po novom je potrebné na všetkých obchodných dokumentoch tento údaj zmeniť. Ak má firma webovú stránku, tento údaj je potrebné zmeniť aj tam.

Napríklad spoločnosť SroOnline.sk s.r.o. bude po novom od 1.6.2023 uvádzať na svojich obchodných dokumentoch takéto údaje: SroOnline.sk s.r.o, sídlo: Trieda KVP 1, 04023 Košice, IČO: 47208775, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, vložka č.32586/V, oddiel: Sro.

Ak ste firma z Bratislavského kraja, zmeníte si údaje z "Okresného súdu Bratislava I" na "Mestský súd Bratislava III".

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.