BLOG

Radi by ste začali podnikať, ale nemôžete si založiť živnosť z dôvodu, že nemáte trvalý pobyt? Existujú možnosti, ako si založiť živnosť aj bez adresy trvalého bydliska. Podmienky otvorenia živnosti so zrušeným trvalým pobytom alebo bez trvalého pobytu v Slovenskej republike si rozoberieme v tomto článku.

Čítať ďalej: Živnosť bez trvalého pobytu - je to možné? Aké sú podmienky?

Od apríla 2024 nadobúdajú účinnosť novely príslušných zákonov, ktorými sa menia výšky poplatkov pre štát (súdné a správne poplatky) za zápis do obchodného registra a taktiež aj výška poplatkov za vydanie živnostenských oprávnení. Zmeny sa dotknú každého, kto si plánuje od apríla 2024 založiť s.r.o., alebo živnosť, prípadne vykonať zmenový zápis pre už existujúcu spoločnosť zapísanú v obchodnom registri. 

Čítať ďalej: Zvýšenie súdnych poplatkov za zápis do OR a ohlásenie živností od apríla 2024

Prinášame vám aktuálny postup na založenie živnosti v roku 2024. Dočítate sa všetko podstatné, čo potrebujete vedieť o založení živnosti - od postupu, ako si vybaviť živnosť, aké sú potrebné doklady na založenie živnosti, až po platenie daní a odvodov.

Čítať ďalej: Ako založiť živnosť v roku 2024 - postup a poplatky za vybavenie živnosti

Dňa 1.1.2024 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmu, ktorou sa od januára 2024 zavádza staro-nový inštitút v podobe minimálnej dane pre právnické osoby, kedysi označovaný aj ako daňová licencia. V tomto článku si prejdeme tie najdôležitejšie informácie týkajúce sa novej minimálnej dani z príjmu právnických osôb v roku 2024.

Čítať ďalej: Nová minimálna daň pre firmy od 2024 (daňová licencia)

Aj vám prišla do elektronickej schránky firmy správa s názvom: Súdna mapa - zmena registrového súdu? Neobávajte sa, ide len o informáciu, že v dôsledku novely zákona došlo k zmene súdnej mapy a niektoré registrové súdy sa zjednodušene povedané premenovali, resp. došlo k prerozdeleniu súdnej agendy. Zo strany podnikateľa sú však potrebné úpravy na obchodných dokumentoch.

Čítať ďalej: Súdna mapa – zmena registrového súdu
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.