Správne načasovanie vzniku živnostenského oprávnenia vám môže ušetriť aj stovky eur mesačne. Vo všeobecnosti platí, že vznik živnosti začiatkom kalendárneho roka je odvodovo výhodnejší ako začať podnikať koncom roka. Pozrime sa, ako správne načasovať vznik živnostenského oprávnenia.

Čítať ďalej: Ako správne načasovať založenie živnosti? Začiatok alebo koniec roka?

K založeniu s.r.o. cez náš portál SroOnline.sk získate ako biznis bonus konzultáciu o tom, ako najefektívnejšie rozbehnúť vaše nové podnikanie od zakladateľov portálu NAŠTARTUJ TO!, ktorí pomohli úspešne rozbehnúť už desiatky projektov v Česku a na Slovensku.

Čítať ďalej: K založeniu s.r.o. podnikateľská konzultácia od NAŠTARTUJ TO! ako bonus

V roku 2023 sa plánuje zjednodušiť proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Návrh zákona ešte nie je schválený v parlamente, aktuálne je ukončené medzirezortné pripomienkové konanie. Zjednodušené založenie bude mať viacero limitov a nových podmienok a bude existovať popri klasickému spôsobu založenia SRO. Pozrime sa na to, ako vyzerá návrh zákona, pre koho bude takéto zjednodušené založenie vhodné a pre koho nie. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. január 2023, avšak je otázne, či zákon dovtedy Národná rada SR schváli.

Čítať ďalej: Zjednodušené zakladanie s.r.o. v roku 2023 prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do konca septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty. V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.

Čítať ďalej: Povinné doplnenie zápisu identifikačných údajov spoločníkov firiem do obchodného registra

Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2022.

Čítať ďalej: Zoznam viazaných živností pre rok 2022 a podmienky odbornej spôsobilosti
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.