Blog SroOnline.sk

Jednou z pravidelne sa vyskytujúcich požiadaviek je zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou, teda sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Ak podnikateľský subjekt chce vykonávať realitnú činnosť, je potrebné disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou, nakoľko ide o viazanú živnosť

Čítať ďalej: Založenie sro - realitnej kancelárie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje zvýšiť úroveň minimálnych odvodov pre živnostníkov. Vychádza z faktu, že väčšina slovenských živnostníkov odvádza iba minimálne odvody. To v súčasnosti spôsobuje, že po odchode do dôchodku výška dôchodku živnostníka nedosahuje ani úroveň životného minima. Štát takýmto dôchodcom poskytuje dávky v hmotnej núdzi, aby dorovnal výšku ich dôchodkov aspoň na úroveň životného minima. V konečnom dôsledku živnostníci na dôchodku zo systému dostanú viac než do neho priebežne odvádzajú.

Čítať ďalej: Budú živnostníci platiť viac?

Dňa 1.3.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, z ktorého okrem iného vyplýva, že doteraz voľná živnosť, predmetom ktorej bolo prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami do deväť osôb vrátane vodiča, je podľa § 8 ods. 3 zákona o cestnej doprave prevádzkovaním taxislužby t.j. už nie je voľnou živnosťou.

Čítať ďalej: Nový zákon o cestnej doprave
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.