BLOG

V tomto článku sa dočítate všetko o poplatkch pri založení spoločnosti s ručeným obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Výška poplatkov je ustanovená predovšetkým v zákone č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Od apríla 2024 dochádza k zvýšeniu poplatkov štátu spojených so založením s.r.o. alebo vydaním živností.

Čítať ďalej: Založenie s.r.o. - poplatky v roku 2024

Od 1. januára 2016 nastáva v procese založenia s.r.o. pozitívna zmena. Doteraz museli spoločníci vložiť svoje peňažné vklady tvoriace základné imanie v s.r.o. na účet do banky. Po novom stačí písomné vyhlásenie jedného zo zakladateľov. Celý proces založenia s.r.o. bez vkladania 5000 eur do banky môžete začať už v decembri 2015, s tým, že návrh na zápis bude podaný až v januári 2016.  

Čítať ďalej: Založiť s.r.o. môžete už aj bez 5000 eur. Od januára 2016

Národná rada SR dnes (9.12.2014) neprelomila novembrové veto Prezidenta SR ohľadom novely Obchodného zákonníka. Poslancom sa tak nepodarilo na druhýkrát schváliť novelu, ktorou sa zavádza možnosť na založenie s.r.o. so základným imaním vo výške od 1 €. Na prelomenie veta Prezidenta SR Andreja Kisku bolo potrebných 76 hlasov, za novelu však hlasovalo iba 75 poslancov. 

Čítať ďalej: Založenie 1 eurovej s.r.o. od nového roka možno nebude


Prezident SR Andrej Kiska dnes (19.11.2014) nepodpísal novelu Obchodného zákonníka, ktorá zavádzala zníženie základného imania v s.r.o na 1 €. Novela zákona okrem zníženia minimálneho základného imania z 5000 € na 1 € plánovala zaviesť pre s.r.o. so základným imaním nižším ako 5000 € aj obmedzenie vyplácania podielu na zisku, ako aj ďalšie nové povinnosti pre konateľov spoločnosti. 

Čítať ďalej: Prezident SR vrátil parlamentu novelu 1 € eseročky

Od 1. januára 2015 (dátum účinnosti je nejasný s ohľadom na veto prezidenta a následné neprelomenie veta v parlamente) by sa mala znížiť hranica minimálneho základného imania v s.r.o. z pôvodných 5000 eur na jedno euro. Je však otázne, či sa zakladanie s.r.o s minimálnym základným imaním oplatí, nakoľko znížené základné imanie sa viaže na viacero nových povinností, resp. obmedzení. Prehľad najvýznamnejších zmien prinášame v tomto článku. 

Čítať ďalej: Oplatí sa založenie s.r.o. s 1 eurovým základným imaním?

Ak zvažujete podnikanie prostredníctvom s.r.o., určite riešite otázku, či si založiť novú s.r.o., alebo si celý proces zjednodušiť kúpou už založenej spoločnosti, tzv. ready-made s.r.o.. V dnešnej dobe už v podstate nie sú výrazné výhody kúpy ready-made spoločnosti v porovnaní so zakladaním novej firmy.

Kedysi výhodou ready-made s.r.o. bolo to, že kúpou takejto spoločnosti klient nemusel spácať základné imanie na bankový účet. Dnes už táto výhoda odpadla, nakoľko po zmene Obchodného zákonníka už aj pri novozaložených s.r.o. zakladatelia nemusia splácať základné imanie na účet a postačuje len písomné vyhlásenie.

Jedinou výhodou kúpy ready-made spoločnosti ostala už len rýchlosť celého procesu, nakoľko kúpou ready-made spoločnosti môžete konať v jej mene prakticky okamžite. Na druhej strane ready-made spoločnosti sú vždy drahšie ako založenie úplne novej sro. Kým založenie novej sro stojí v priemere okolo 250 eur, ready-made spoločnosť kúpite v priemere do 600 eur. 

Čítať ďalej: Riziká pri kúpe s.r.o. a na čo si dať pozor

Od decembra 2013 musíte ako jednu z podmienok založenia spoločnosti s ručením obmedzeným vložiť vklady spoločníkov pred zápisom do Obchodného registra do banky. Ukážeme Vám, že uvedené opatrenie nemusí znamenať až takú výraznú zmenu. Vklady totiž stačí vložiť do banky aj na 1 deň, pričom za určitých okolností postačuje aj len polovica zo zákonom stanovenej minimálnej výšky základného imania, t. j. 2500 eur.

Čítať ďalej: Nemáte 5000 eur na založenie s.r.o.? Nevadí!

Do legislatívneho procesu vstúpil návrh zákona, ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník v oblasti správy vkladov a základného imania pri založení s.r.o.. Jeho predpokladaná účinnosť je stanovená na 1. december 2013 (pôvodne navrhovaná účinnosť sa posunula z 1. októbra na začiatok decembra 2013). Ak na zmenu zareagujete včas, stále existujú spôsoby, akými si splatenie základného imania s.r.o. 5000 eur zjednodušíte. 

Čítať ďalej: Základné imanie s.r.o. od októbra 2013 na účet v banke
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.