BLOG

Od 1. januára 2015 (dátum účinnosti je nejasný s ohľadom na veto prezidenta a následné neprelomenie veta v parlamente) by sa mala znížiť hranica minimálneho základného imania v s.r.o. z pôvodných 5000 eur na jedno euro. Je však otázne, či sa zakladanie s.r.o s minimálnym základným imaním oplatí, nakoľko znížené základné imanie sa viaže na viacero nových povinností, resp. obmedzení. Prehľad najvýznamnejších zmien prinášame v tomto článku. 

Čítať ďalej: Oplatí sa založenie s.r.o. s 1 eurovým základným imaním?

Ak zvažujete podnikanie prostredníctvom s.r.o., určite riešite otázku, či si založiť novú s.r.o., alebo si celý proces zjednodušiť kúpou už založenej spoločnosti, tzv. ready-made s.r.o.. V dnešnej dobe už v podstate nie sú výrazné výhody kúpy ready-made spoločnosti v porovnaní so zakladaním novej firmy.

Kedysi výhodou ready-made s.r.o. bolo to, že kúpou takejto spoločnosti klient nemusel spácať základné imanie na bankový účet. Dnes už táto výhoda odpadla, nakoľko po zmene Obchodného zákonníka už aj pri novozaložených s.r.o. zakladatelia nemusia splácať základné imanie na účet a postačuje len písomné vyhlásenie.

Jedinou výhodou kúpy ready-made spoločnosti ostala už len rýchlosť celého procesu, nakoľko kúpou ready-made spoločnosti môžete konať v jej mene prakticky okamžite. Na druhej strane ready-made spoločnosti sú vždy drahšie ako založenie úplne novej sro. Kým založenie novej sro stojí v priemere okolo 250 eur, ready-made spoločnosť kúpite v priemere do 600 eur. 

Čítať ďalej: Riziká pri kúpe s.r.o. a na čo si dať pozor

Od decembra 2013 musíte ako jednu z podmienok založenia spoločnosti s ručením obmedzeným vložiť vklady spoločníkov pred zápisom do Obchodného registra do banky. Ukážeme Vám, že uvedené opatrenie nemusí znamenať až takú výraznú zmenu. Vklady totiž stačí vložiť do banky aj na 1 deň, pričom za určitých okolností postačuje aj len polovica zo zákonom stanovenej minimálnej výšky základného imania, t. j. 2500 eur.

Čítať ďalej: Nemáte 5000 eur na založenie s.r.o.? Nevadí!

Do legislatívneho procesu vstúpil návrh zákona, ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník v oblasti správy vkladov a základného imania pri založení s.r.o.. Jeho predpokladaná účinnosť je stanovená na 1. december 2013 (pôvodne navrhovaná účinnosť sa posunula z 1. októbra na začiatok decembra 2013). Ak na zmenu zareagujete včas, stále existujú spôsoby, akými si splatenie základného imania s.r.o. 5000 eur zjednodušíte. 

Čítať ďalej: Základné imanie s.r.o. od októbra 2013 na účet v banke

Obchodný zákonník ukladá každej spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uložiť do zbierky listín každú individuálnu účtovnú závierku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti súd rozhodne na návrh štátneho orgánu, osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu o zrušení spoločnosti. V prípade s.r.o. pôjde o situáciu, keď nesplnila povinnosť uložiť individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. 

Čítať ďalej: Nezabudnite na povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín

V poslednom období nás mnohokrát záujemcovia o zakladanie sro oslovujú s otázkou, ako je to so základným imaním v eseročke po prijatých zmenách na prelome rokov 2012/2013. Otázka teda znie: Je nutné vložiť základné imanie eseročky do banky, prípadne na iný štátom určený účet? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Zatiaľ to ešte stále potrebné nie je. Definitívne týmto chceme vyvrátiť mýtus o tom, že by takáto nová povinnosť vznikla. Zámerne však píšeme slovo "zatiaľ", pretože vláda už v minulom roku avizovala, že aj v tejto oblasti môžu prísť zmeny.

Čítať ďalej: Základné imanie a sro v roku 2013-je alebo nie je nutné vkladať

Jednou z pravidelne sa vyskytujúcich požiadaviek je zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou, teda sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Ak podnikateľský subjekt chce vykonávať realitnú činnosť, je potrebné disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou, nakoľko ide o viazanú živnosť

Čítať ďalej: Založenie sro - realitnej kancelárie
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.