BLOG

Obchodný zákonník ukladá každej spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uložiť do zbierky listín každú individuálnu účtovnú závierku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti súd rozhodne na návrh štátneho orgánu, osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu o zrušení spoločnosti. V prípade s.r.o. pôjde o situáciu, keď nesplnila povinnosť uložiť individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. 

Čítať ďalej: Nezabudnite na povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín

V poslednom období nás mnohokrát záujemcovia o zakladanie sro oslovujú s otázkou, ako je to so základným imaním v eseročke po prijatých zmenách na prelome rokov 2012/2013. Otázka teda znie: Je nutné vložiť základné imanie eseročky do banky, prípadne na iný štátom určený účet? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Zatiaľ to ešte stále potrebné nie je. Definitívne týmto chceme vyvrátiť mýtus o tom, že by takáto nová povinnosť vznikla. Zámerne však píšeme slovo "zatiaľ", pretože vláda už v minulom roku avizovala, že aj v tejto oblasti môžu prísť zmeny.

Čítať ďalej: Základné imanie a sro v roku 2013-je alebo nie je nutné vkladať

Jednou z pravidelne sa vyskytujúcich požiadaviek je zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou, teda sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Ak podnikateľský subjekt chce vykonávať realitnú činnosť, je potrebné disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou, nakoľko ide o viazanú živnosť

Čítať ďalej: Založenie sro - realitnej kancelárie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje zvýšiť úroveň minimálnych odvodov pre živnostníkov. Vychádza z faktu, že väčšina slovenských živnostníkov odvádza iba minimálne odvody. To v súčasnosti spôsobuje, že po odchode do dôchodku výška dôchodku živnostníka nedosahuje ani úroveň životného minima. Štát takýmto dôchodcom poskytuje dávky v hmotnej núdzi, aby dorovnal výšku ich dôchodkov aspoň na úroveň životného minima. V konečnom dôsledku živnostníci na dôchodku zo systému dostanú viac než do neho priebežne odvádzajú.

Čítať ďalej: Budú živnostníci platiť viac?
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.