BLOG

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje zvýšiť úroveň minimálnych odvodov pre živnostníkov. Vychádza z faktu, že väčšina slovenských živnostníkov odvádza iba minimálne odvody. To v súčasnosti spôsobuje, že po odchode do dôchodku výška dôchodku živnostníka nedosahuje ani úroveň životného minima. Štát takýmto dôchodcom poskytuje dávky v hmotnej núdzi, aby dorovnal výšku ich dôchodkov aspoň na úroveň životného minima. V konečnom dôsledku živnostníci na dôchodku zo systému dostanú viac než do neho priebežne odvádzajú.

Čítať ďalej: Budú živnostníci platiť viac?

Dňa 1.3.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, z ktorého okrem iného vyplýva, že doteraz voľná živnosť, predmetom ktorej bolo prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami do deväť osôb vrátane vodiča, je podľa § 8 ods. 3 zákona o cestnej doprave prevádzkovaním taxislužby t.j. už nie je voľnou živnosťou.

Čítať ďalej: Nový zákon o cestnej doprave

5 najčastejších nepravdivých mýtov ohľadne s.r.o. predstavujú najrozšírenejšie nepravdivé a zaužívané výmysly o s.r.o., s ktorými sa takmer deň čo deň stretávame :) Medzi tieto mýty patria najmä tieto:

Čítať ďalej: TOP 5 mýtov o s.r.o.

Začínajúci podnikatelia nás často oslovujú s otázkou, či im zo zákona vyplýva povinnosť zriadiť si podnikateľský účet. Odpoveď je jednoduchá. Všeobecne platí, že takýto účet mať nemusíte. Prečo si ale väčšina podnikateľov takýto účet zriaďuje? Ich nevýhodou je, že ich banky ponúkajú drahšie ako „bežné“ účty pre nepodnikateľov. 

Čítať ďalej: Podnikateľský účet - právo alebo povinnosť?
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.