BLOG

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do konca septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty. V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.

Čítať ďalej: Povinné doplnenie zápisu identifikačných údajov spoločníkov firiem do obchodného registra

Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2024.

Čítať ďalej: Zoznam viazaných živností pre rok 2024 a podmienky odbornej spôsobilosti

Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2024.

Čítať ďalej: Zoznam remeselných živností pre rok 2024 a podmienky odbornej spôsobilosti

Dňa 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť rozsiahlejšia novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Novela okrem iného zavádza výlučne elektronickú podobu návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

Čítať ďalej: Ďalšia elektronizácia obchodného registra - povinný elektronický návrh na zápis od októbra 2020
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.