BLOG

Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2023.

Čítať ďalej: Zoznam remeselných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

Dňa 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť rozsiahlejšia novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Novela okrem iného zavádza výlučne elektronickú podobu návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

Čítať ďalej: Ďalšia elektronizácia obchodného registra - povinný elektronický návrh na zápis od októbra 2020

K zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má ako sídlo zapísať do obchodného registra. Alternatívne postačuje preukázať iba písomný súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla (ďalej aj len "súhlas vlastníka nehnuteľnosti"). Právny základ na udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je daný ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Obchodný zákonník").

Čítať ďalej: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra + vzor pre rok 2023

V poslednom období nás viacerí ľudia oslovujú s otázkami na prevod s.r.o. s cieľom čo najjednoduchšie ukončiť podnikanie. Niekedy nad tým uvažujú aj podnikatelia, ktorí majú úplne zdravé a nezadlžené firmy. Samozrejme, oveľa častejšie, túto službu vyhľadávajú podnikatelia s dlhami. Touto cestou hľadajú rýchle a jednoduché spôsoby zbavenia sa firmy a dlhov. Je to však v súlade so zákonom?

Čítať ďalej: Neprepisujte firmu za účelom obísť likvidáciu, môže to byť trestné

Odvody konateľa, resp. spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú rozdielne podľa toho, akým spôsobom je v s.r.o. odmeňovaný. Konateľ spoločnosti môže vykonávať funkciu bez nároku na odmenu alebo môže dostávať pravidelné, alebo nepravidelné odmeny. Prípadne môže byť v s.r.o. aj zamestnaný (aj keď to nie je povinné). Všetky tieto aspekty ovplyvňujú to, aké odvody sa platia.

Čítať ďalej: Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o. v roku 2023?

Úrad verejného zdravotníctva SR v nedeľu 15.3.2020 nariadil s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 ako preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19 (koronavírus) zatvorenie takmer všetkých maloobchodných prevádzok, vrátane prevádzok poskytujúcich služby. Toto opatrenie sa okrem iného netýka prevádzok potravín, lekární, drogérii, internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb. Kompletné opatrenie nájdete TU.

Čítať ďalej: Pracujeme aj po prijatí mimoriadnych vládnych opatrení týkajúcich sa koronavírusu
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.