Blog SroOnline.sk

Od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať pri založení s.r.o. základné imanie do banky. Základné imanie pre eseročky naďalej ostáva v minimálnej výške 5000 eur, zjednodušuje sa však spôsob jeho dokladovania. Obchodný zákonník sa v časti splácania vkladov spoločníkov vracia do verzie, v akej bol pred decembrom 2013.

Čítať ďalej: Ako založiť s.r.o. po novom bez vkladu 5000 eur

Obchodný zákonník v § 8 ustanovuje, že obchodným menom sa rozumie názvov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Pri právnických osobách zapisovaných do obchodného registra (s.r.o., a.s. a pod.) sa za obchodné meno považuje názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri.

Čítať ďalej: Obchodné meno - totožnosť a zameniteľnosť

V súvislosti so založením s.r.o. vzniká pre zakladateľov povinnosť uhradiť určité správne a súdne poplatky. V závere článku ukážeme, ako je možné pri založení s.r.o. ušetriť. Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. je dobre vedieť, s akými poplatkami je nutné počítať. Výška týchto poplatkov je ustanovená predovšetkým v zákone č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

Čítať ďalej: Založenie s.r.o. - poplatky

Od 1. januára 2016 nastáva v procese založenia s.r.o. pozitívna zmena. Doteraz museli spoločníci vložiť svoje peňažné vklady tvoriace základné imanie v s.r.o. na účet do banky. Po novom stačí písomné vyhlásenie jedného zo zakladateľov. Celý proces založenia s.r.o. bez vkladania 5000 eur do banky môžete začať už v decembri 2015, s tým, že návrh na zápis bude podaný až v januári 2016.  

Čítať ďalej: Založiť s.r.o. môžete už aj bez 5000 eur. Od januára 2016

Národná rada SR dnes (9.12.2014) neprelomila novembrové veto Prezidenta SR ohľadom novely Obchodného zákonníka. Poslancom sa tak nepodarilo na druhýkrát schváliť novelu, ktorou sa zavádza možnosť na založenie s.r.o. so základným imaním vo výške od 1 €. Na prelomenie veta Prezidenta SR Andreja Kisku bolo potrebných 76 hlasov, za novelu však hlasovalo iba 75 poslancov. 

Čítať ďalej: Založenie 1 eurovej s.r.o. od nového roka možno nebude


Prezident SR Andrej Kiska dnes (19.11.2014) nepodpísal novelu Obchodného zákonníka, ktorá zavádzala zníženie základného imania v s.r.o na 1 €. Novela zákona okrem zníženia minimálneho základného imania z 5000 € na 1 € plánovala zaviesť pre s.r.o. so základným imaním nižším ako 5000 € aj obmedzenie vyplácania podielu na zisku, ako aj ďalšie nové povinnosti pre konateľov spoločnosti. 

Čítať ďalej: Prezident SR vrátil parlamentu novelu 1 € eseročky

Od 1. januára 2015 (dátum účinnosti je nejasný s ohľadom na veto prezidenta a následné neprelomenie veta v parlamente) by sa mala znížiť hranica minimálneho základného imania v s.r.o. z pôvodných 5000 eur na jedno euro. Je však otázne, či sa zakladanie s.r.o s minimálnym základným imaním oplatí, nakoľko znížené základné imanie sa viaže na viacero nových povinností, resp. obmedzení. Prehľad najvýznamnejších zmien prinášame v tomto článku. 

Čítať ďalej: Oplatí sa založenie s.r.o. s 1 eurovým základným imaním?

Ak zvažujete podnikanie prostredníctvom s.r.o., určite riešite otázku, či si založiť s.r.o., alebo si celý proces zjednodušiť kúpou už založenej spoločnosti, tzv. ready-made s.r.o.. Hlavný rozdiel medzi založením novej spoločnosti a ready-made s.r.o. je, že pri ready-made spoločnosti základné imanie nemusíte splácať na bankový účet vy, pretože už je splatené. Nemenej dôležitá je tiež rýchlosť celého procesu, nakoľko kúpou ready-made spoločnosti môžete konať v jej mene prakticky okamžite. Všetky tieto výhody sa však odrážajú v cene celej transakcie. Kým založenie novej sro stojí v priemere do 300 eur, ready-made spoločnosť kúpite v priemere do 500 eur. 

Čítať ďalej: Riziká pri kúpe s.r.o. a na čo si dať pozor
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.