BLOG

K zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má ako sídlo zapísať do obchodného registra. Alternatívne postačuje preukázať iba písomný súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla (ďalej aj len "súhlas vlastníka nehnuteľnosti"). Právny základ na udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je daný ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Obchodný zákonník").

Čítať ďalej: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra + vzor pre rok 2024

V poslednom období nás viacerí ľudia oslovujú s otázkami na prevod s.r.o. s cieľom čo najjednoduchšie ukončiť podnikanie. Niekedy nad tým uvažujú aj podnikatelia, ktorí majú úplne zdravé a nezadlžené firmy. Samozrejme, oveľa častejšie, túto službu vyhľadávajú podnikatelia s dlhami. Touto cestou hľadajú rýchle a jednoduché spôsoby zbavenia sa firmy a dlhov. Je to však v súlade so zákonom?

Čítať ďalej: Neprepisujte firmu za účelom obísť likvidáciu, môže to byť trestné

Odvody konateľa, resp. spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú rozdielne podľa toho, akým spôsobom je odmeňovaný. Konateľ spoločnosti môže vykonávať funkciu bez nároku na odmenu alebo môže dostávať pravidelné, alebo nepravidelné odmeny. Prípadne môže byť v s.r.o. aj zamestnaný (aj keď to nie je povinné). Všetky tieto aspekty ovplyvňujú výšku odvodov. Pre rok 2024 platia viaceré zmeny v porovnaní s rokom 2023.

Čítať ďalej: Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o. v roku 2024?

Úrad verejného zdravotníctva SR v nedeľu 15.3.2020 nariadil s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 ako preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19 (koronavírus) zatvorenie takmer všetkých maloobchodných prevádzok, vrátane prevádzok poskytujúcich služby. Toto opatrenie sa okrem iného netýka prevádzok potravín, lekární, drogérii, internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb. Kompletné opatrenie nájdete TU.

Čítať ďalej: Pracujeme aj po prijatí mimoriadnych vládnych opatrení týkajúcich sa koronavírusu

Nasledujúci článok porovnáva výhody a nevýhody podnikania v roku 2024 na živnosť a podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len "s.r.o."). Zamerali sme sa na platenie daní a odvodov, zriaďovanie podnikania, ručenie a preukazovanie základného imania v SRO. Zistite, čo sa vám oplatí viac.

Čítať ďalej: Živnosť alebo S.R.O.? Porovnanie pre rok 2024

V posledných rokoch nastali v procese zakladania s.r.o. výrazné zmeny. Staršie postupy už preto nemusia byť úplne aktuálne. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť pre Vás úplne nový postup na založenie spoločnosti odrážajúci prijaté zmeny platné pre rok 2024. V porovnaní s rokom 2023 dochádza k niekoľkým zmenám.

Čítať ďalej: Ako založiť s.r.o. v roku 2024? Návod ako na to

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Výška samotných odvodov (resp. preddavkov na poistenie) závisí od viacerých faktorov - napríklad či živnostník podniká prvý rok, alebo má živnosť popri zamestnaní, štúdiu, alebo materskej, alebo naopak vykonáva živnosť ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

Čítať ďalej: Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2024
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.