Blog SroOnline.sk

Obchodný zákonník ukladá každej spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uložiť do zbierky listín každú individuálnu účtovnú závierku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti súd rozhodne na návrh štátneho orgánu, osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu o zrušení spoločnosti. V prípade s.r.o. pôjde o situáciu, keď nesplnila povinnosť uložiť individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. 

Čítať ďalej: Nezabudnite na povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín

V poslednom období nás mnohokrát záujemcovia o založenie sro oslovujú s otázkou, ako je to so základným imaním v eseročke po prijatých zmenách na prelome rokov 2012/2013. Otázka teda znie: Je nutné vložiť základné imanie eseročky do banky, prípadne na iný štátom určený účet? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Zatiaľ to ešte stále potrebné nie je. Definitívne týmto chceme vyvrátiť mýtus o tom, že by takáto nová povinnosť vznikla. Zámerne však píšeme slovo "zatiaľ", pretože vláda už v minulom roku avizovala, že aj v tejto oblasti môžu prísť zmeny.

Čítať ďalej: Základné imanie a sro v roku 2013-je alebo nie je nutné vkladať

Jednou z pravidelne sa vyskytujúcich požiadaviek je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou, teda sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Ak podnikateľský subjekt chce vykonávať realitnú činnosť, je potrebné disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou, nakoľko ide o viazanú živnosť

Čítať ďalej: Založenie sro - realitnej kancelárie

Dňa 1.10.2012 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov, na základe ktorej došlo k zmenám pri procese založenia obchodných spoločností. Tieto zmeny sú súčasťou balíka opatrení vlády prijatých v snahe zabrániť daňovým únikom.

Čítať ďalej: Zmeny v založení sro od 1.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje zvýšiť úroveň minimálnych odvodov pre živnostníkov. Vychádza z faktu, že väčšina slovenských živnostníkov odvádza iba minimálne odvody. To v súčasnosti spôsobuje, že po odchode do dôchodku výška dôchodku živnostníka nedosahuje ani úroveň životného minima. Štát takýmto dôchodcom poskytuje dávky v hmotnej núdzi, aby dorovnal výšku ich dôchodkov aspoň na úroveň životného minima. V konečnom dôsledku živnostníci na dôchodku zo systému dostanú viac než do neho priebežne odvádzajú.

Čítať ďalej: Budú živnostníci platiť viac?
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo.