Blog SroOnline.sk

Odvody konateľa, resp. spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú rozdielne podľa toho, akým spôsobom je v s.r.o. odmeňovaný. Konateľ spoločnosti môže vykonávať funkciu bez nároku na odmenu alebo môže dostávať pravidelné, alebo nepravidelné odmeny. Prípadne môže byť v s.r.o. aj zamestnaný, aj keď to nie je povinné. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú to, aké odvody sa platia.

Čítať ďalej: Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o. v roku 2021?

Úrad verejného zdravotníctva SR v nedeľu 15.3.2020 nariadil s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 ako preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19 (koronavírus) zatvorenie takmer všetkých maloobchodných prevádzok, vrátane prevádzok poskytujúcich služby. Toto opatrenie sa okrem iného netýka prevádzok potravín, lekární, drogérii, internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb. Kompletné opatrenie nájdete TU.

Čítať ďalej: Pracujeme aj po prijatí mimoriadnych vládnych opatrení týkajúcich sa koronavírusu

Nasledujúci článok porovnáva výhody a nevýhody podnikania v roku 2021 na živnosť a podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len "s.r.o."). Zamerali sme sa na platenie daní a odvodov, zriaďovanie podnikania, ručenie a preukazovanie základného imania v SRO. Zistite, čo sa vám oplatí viac.

Čítať ďalej: Živnosť alebo S.R.O.? Porovnanie pre rok 2021

V posledných rokoch nastali v procese zakladania s.r.o. výrazné zmeny. Staršie postupy už preto nemusia byť úplne aktuálne. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť pre Vás úplne nový postup na založenie spoločnosti odrážajúci prijaté zmeny platné pre rok 2020 a 2021 - najmä s ohľadom na rozšírenie rozsahu "zakázaných" nedoplatkov pri zakladaní spoločnosti a zavedenie výlučne elektronického konania pri návrhoch na zápis do obchodného registra. V porovnaní s rokom 2020 dochádza k niekoľkým zmenám.

Čítať ďalej: Ako založiť s.r.o. v roku 2021? Návod ako na to

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Výška samotných odvodov (resp. preddavkov na poistenie) závisí od viacerých faktorov - napríklad či živnostník podniká prvý rok, alebo má živnosť popri zamestnaní, štúdiu, alebo materskej, alebo naopak vykonáva živnosť ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

Čítať ďalej: Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2021 (a 2020)

Ministerstvo vnútra SR prináša v nepravidelných intervaloch aktualizované zoznamy živností, vrátane odporúčaných znení voľných živností. Na tomto mieste si môžete stiahnúť aktuálne zoznamy živnosti. Pre rok 2021 je platný nový aktualizovaný zoznam voľných živností vydaný vo februári 2021. V porovnaní s predošlým zoznamom došlo hneď k niekoľkým zmenám. V roku 2021 došlo aj k aktualizácií zoznamu viazaných živností a zoznamu remeselných živností, ktoré si tiež môžete stiahnuť nižšie v tomto článku.

Čítať ďalej: Nový zoznam voľných živností pre rok 2021

S účinnosťou od 1. novembra 2018 vzniká pre všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s. a iné) povinnosť zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod. Nová povinnosť sa týka nových ako aj všetkých starších firiem, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018. Rozdiel je len v lehote, do ktorej je potrebné konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená vysoká pokuta.

Čítať ďalej: Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.