BLOG

Na akýkoľvek zápis do obchodného registra v Bratislave si môžete počkať týždne až mesiace. Od septembra 2022 začali po návalových návrhoch na zápis identifikačných údajov do obchodného registra opätovne predlžené lehoty na Okresnom súde Bratislava I pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. V minulosti tento registrový súd už mal niekoľkomesačné prieťahy (keď sa zapisovali do OR koneční užívatelia výhod v rokoch 2020/2021).

Čítať ďalej: Aktualizácia: Upozornenie na prieťahy na obchodnom registri v Bratislave v roku 2022 (2023)

Správne načasovanie vzniku živnostenského oprávnenia vám môže ušetriť aj stovky eur mesačne. Vo všeobecnosti platí, že vznik živnosti začiatkom kalendárneho roka je odvodovo výhodnejší ako začať podnikať koncom roka. Pozrime sa, ako správne načasovať vznik živnostenského oprávnenia.

Čítať ďalej: Ako správne načasovať založenie živnosti? Začiatok alebo koniec roka?

K založeniu s.r.o. cez náš portál SroOnline.sk získate ako biznis bonus konzultáciu o tom, ako najefektívnejšie rozbehnúť vaše nové podnikanie od zakladateľov portálu NAŠTARTUJ TO!, ktorí pomohli úspešne rozbehnúť už desiatky projektov v Česku a na Slovensku.

Čítať ďalej: K založeniu s.r.o. podnikateľská konzultácia od NAŠTARTUJ TO! ako bonus

Od 1. februára 2023 sa plánuje zjednodušiť proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Návrh zákona bol schválený v parlamente v decembri 2022, aktuálne sa čaká na podpis prezidentky a následnú publikáciu v Zbierke zákonov. Zjednodušené založenie bude mať viacero limitov a nových podmienok a bude existovať popri štandardnému spôsobu založenia SRO. Pozrime sa na to, pre koho bude takéto zjednodušené založenie vhodné a pre koho nie.

Čítať ďalej: Zjednodušené zakladanie s.r.o. v roku 2023 prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do konca septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty. V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.

Čítať ďalej: Povinné doplnenie zápisu identifikačných údajov spoločníkov firiem do obchodného registra

Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2023.

Čítať ďalej: Zoznam viazaných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.