BLOG

Od 1. februára 2023 sa plánuje zjednodušiť proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Návrh zákona bol schválený v parlamente v decembri 2022, aktuálne sa čaká na podpis prezidentky a následnú publikáciu v Zbierke zákonov. Zjednodušené založenie bude mať viacero limitov a nových podmienok a bude existovať popri štandardnému spôsobu založenia SRO. Pozrime sa na to, pre koho bude takéto zjednodušené založenie vhodné a pre koho nie.

Čítať ďalej: Zjednodušené zakladanie s.r.o. v roku 2023 prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do konca septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty. V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.

Čítať ďalej: Povinné doplnenie zápisu identifikačných údajov spoločníkov firiem do obchodného registra

Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2023.

Čítať ďalej: Zoznam viazaných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2023.

Čítať ďalej: Zoznam remeselných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

Počnúc od 15. januára 2021 spúšťa SroOnline.sk spoluprácu s Tatra bankou, na základe čoho môžu naši klienti otvoriť účet v Tatra banke (TB) rýchlejšie a jednoduchšie. Navyše po otvorení účtu môžete získať po splnení podmienok od nás refundáciu časti nákladov za využitie našich služieb (CashBack vyplatíme priamo na váš účet).

Čítať ďalej: Spolupráca SroOnline.sk a Tatra banka - Živnostenský účet a Podnikateľský účet
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.